ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
13.06.2003 Tarih ve 25137 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' gereği internet üzerinden gerçekleştirilen alışverişler için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir.
Aşağıda alışverişin son aşamasında bilginize sunulan, satış sözleşmesi bulunmaktadır. { } işaretleri arasında bulunan bilgiler, müşterimizin bilgilerine, ödeme ve alışveriş şekline göre belirlenmektedir. 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE ÖNBİLGİLENDİRME FORMU

 MADDE 1- MUHATAPLAR
   1.1- SATICI:
   Ünvan  : Go Game Bilgisayar Hizmetleri
   Adres  : beylikdüzü / istanbul
   Telefon : 
   Fax      : 
   1.2- ALICI:
   Ad Soyad / Unvan: {AdSoyad}
   Adres : {Adres}

   Telefon: {Telefon}
   E-posta: {Eposta}
   
   MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU
   İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.gogameshop.com internet  sitesinden  elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077
   sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve  Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri 
gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
   
   MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN / ÜRÜNLER
   Ürünler :  {Urunler}
   Ödeme Şekli  : {OdemeSekli}
   Ödenen Tutar : {OdenenTutar}
   Kargo Ücreti : {KargoUcret}  
    Kargo ücreti varsa, Ödenen Tutar'a dahil olduğu için, ALICI kargo firmasına ödeme yapmayacaktır.
   
   MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
   4.1- ALICI, www.gogameshop.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri,  satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata 
ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini  beyan eder.
   4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın  yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak 
internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki  kişi/kuruluşa teslim edilir.
   4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek  kişi/kuruluşun teslimatı kabul 
etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
   4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve  varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları 
ile teslim edilmesinden sorumludur.
   4.5- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir  şekilde yetkisiz kişilerce 
haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün  bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, 
ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi  zorunludur. 
Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
   4.6- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi  olağanüstü durumlar nedeni ile 
sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu  takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, 
sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici  durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi 
haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde , yaptığı ödeme seçenği gözönünde bulundurularak ödediği tutar 10 gün içerisinde ilgili hesabına yansıtılır.
   4.7- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk  olanlar, garanti şartları içinde gerekli 
onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından  karşılanacaktır.
   4.8 - Sistem siparişlerinde montajının yapılması halinde, ALICI siparişin iptalini ve iade  hakkını kullanamaz. Sistemde arızalı çıkabilecek herhangi bir ürün için kanuni süreç içerisinde  değişim yapılma hususu uygulanacaktır.
   4.9 - {KargoUcretLimit} YTL altındaki siparişlerde kargo ücreti ALICI tarafından karşılanır ve
{KargoUcretDeger} YTL sipariş tutarına ilave edilir. {KargoUcretLimit} YTL üzerindeki siparişler de ise  kargo ücreti SATICI tarafından karşılanır. Her iki durumda da ALICI ürünü kendisine teslim eden  kargo firmasına herhangi bir ödeme yapmayacaktır.
 SATICI tarafından yapılan özel kampanyalarda, aksi duyurulmadığı sürece, kargo ücreti ALICI  tarafından karşılanacak olup, yine sipariş tutarına ilave edilecektir. 
   4.9 - Kampanya dahilinde havale ödeme seçeneği ile alınan ürünlerde, ALICI havale tutarını 3 iş  günü içerisinde yapmalıdır. Havale tutarı bu süreç içerisinde yatırılmayan siparişler SATICI  tarafından iptal edilecektir.
 
MADDE 5- CAYMA HAKKI
   ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden  itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. 
Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde  bulunulması ve ürünün 6. madde 
hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya  ALICI'ya teslim edilen ürünün 
SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. 
İade etmek istediğiniz ürünün faturası şirket adına ise, geri iade ederken şirketinizin düzenlemiş  olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.
Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. 
Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
   
   MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
   Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve  programlar, hızlı bozulan 
ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün  ambalajının açılmamış, 
bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
   -Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)
   -Her türlü yazılım ve programlar
   -DVD, VCD, CD ve kasetler
   -Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
   
   MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME
   İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici  Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
   
   SATICI: Go Game Bilgisayar Hizmetleri
    ALICI:  Adı/Soyadı : {AdSoyad}
    Tarih : {SiparisTarih}